Hatting bruker mindre plastemballasje

Hatting bruker mindre plastemballasje

I 2018 reduserte vi emballasjen på våre rundstykker tilsvarende 1,7 tonn mindre plast.

I denne omgangen var det fire av produktene i Grovbakst-serien som fikk mindre poser.

Dette er første skritt i vårt arbeid med å redusere plast, men vi gir oss ikke her! Vi gjennomgår nå alle våre produkter for få til ytterligere reduksjon.

Husk at all vår plast 100 % resirkulerbar. Kast alltid plasteballasje i søpla eller plastgjenvinning der det er mulig! Da hindrer vi at mer plast ender i naturen.

Les mer om håndtering av plastavfall og plastgjenvinning her.

Vi skal bruke mindre plast!

Vi i Hatting har forpliktet oss til å redusere mer plast fremover. Vi gjør en total gjennomgang av vår portefølje med tanke på å redusere plast, samt å vurdere plasttyper som er mindre belastende for miljøet.

I 2019 har vi planer for å kutte plasten i emballasjen til våre pølse- og hamburgerbrød med 15 %.

Under har vi laget en liten film som viser den store betydningen små plastkutt har for miljøet.

Lyst til å halvere ditt matsvnn? Få tips her!